Az alapítvány

A Csurgói Városi Szociális Intézmény Gondozottjaiért Alapítvány a Csurgói Városi Szociális Intézmény támogatására létrejött alapítvány. Az intézmény fő feladata a gondozottak életének és helyzetének könnyítése, mentális egészségük és fizikai állapotuk javítása és megőrzése. Az intézmény rendszeres programokat szervez az időskorú lakosság támogatására (kulturális, szabadidős programok stb.).

Az intézmény gondozói az idősek életet napi szinten segítik. Hivatalos ügyeket intéznek, mentális gondozást folytatnak, igény szerint gyógyszerek beszerzéséről, tisztálkodásról, ruhák tisztításáról és bevásárlásról gondoskodnak. Az intézményhez tartozik a városi bölcsőde is, melynek feladata a gyermekek személyi és egészségügyi fejlődésének elősegítése.

Az intézmény összesen (Csurgót is beleértve) kilenc településen lát el alap és szakosított tevékenységeket. Az intézmény által gondozottak teljes létszáma 386 fő.

Az intézmény által gondozottak életminőségének javítására jött létre az alapítvány. Az alapítvány működésének célját az intézmény működési színvonalának emelésén keresztül valósítja meg. Az alapítvány célja, hogy az intézmény gondozottjainak életszínvonalát, ellátásuk minőségét a lehető leginkább javítsa.

Az intézmény céljai tágabban értelmezve a csurgói és a környékbeli értékek építése, alkotása, a közösségért folytatott tevékenységek, a város és a térség ápolása.

Az alapítvány igyekszik jó kapcsolatot ápolni az intézmény gondozottjaival, támogatóival, és a város lakóival. Ennek érdekében évente többször ülésezik, tart civil fórumokat, megbeszéléseket. Együttműködik a városi, megyei és országos társszervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel. Az alapítvány szintén együttműködik a térség helyi önkormányzataival.

Az alapítvány és az intézmény napi szintű kapcsolatot tart fent a szociális, egészségügyi és kulturális intézményekkel az idősek ügyének terén. Úgy gondoljuk, hogy az alapítványnak nagy szerepe van az idős korosztály összefogásában, jogainak érvényesítésében, nemzeti, kulturális értékeinek hangsúlyozásában.

Az alapítvány működéséhez nélkülözhetetlen az adománygyűjtés, és a támogatók szerzése, hiszen önállóan, a megfelelő erőforrások nélkül az alapítvány nem tudná ellátni a küldetését. A beérkezett adományok teljes összegét hiánytalanul a Csurgó Városi Szociális Intézmény fejlesztésére fordítjuk, a felhasználási területekről mindenki által megtekinthető, átlátható kimutatásokat készítünk.