A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása:

Szociális munkások és szociális segítők foglalkoztatásával szeretnénk Csurgón a társadalmi kirekesztettséggel leginkább fenyegetett időskorúak életminőségét fejleszteni. Segítséget nyújtani a saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában, jogaiknak érvényesítésében. További céljaink online csoportfoglalkozások szervezésével, fiatalok bevonásával magányosságukat oldani, főként a világjárvány alatt, amikor a személyes kapcsolattartásra kevés a lehetőség.