A Csurgói Városi Szociális Intézmény Gondozottjaiért Alapítvány Programsorozata

A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása:
A pályázatban tervezett programokkal felhívjuk a figyelmet az aktív, méltóságteljes időskorra és arra, hogy élvezzék az időskori élet adta szépségeket. A program az idős emberek tiszteletéről, elfogadásáról, támogatásáról, szeretetéről szól.
A szűrővizsgálatokra, az orvosi előadásokra, és a szabadidős kikapcsolódásra kevés a forrás a városban és ezért ezzel a pályázattal szeretnénk segíteni az időskorú embereken.
A rendezvény hatása az idős emberekre:
• érdeklődés felkeltése,
• közérzetük javul
• társas kapcsolat kialakítás,
• önbizalom, elégedettség nő,
• a fizikai, szellemi aktivitás, derűs életszemlélet,
• kreativitásuk, hasznosság, kézügyességük fejlődik,
• könnyebbé válik a veszteség élmények feldolgozása,
• pozitív tartalmat erősíti az öregségben,
• fokozza a meglévő képességet, készséget, a közösséghez tartozás érzését.