Önkéntes munka a Csurgón élő idősek ellátásában

A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása:
Célunk, hogy rendszeres időtöltés legyen az önkéntes munka. Fiatalok és aktív idősek segítenék rendszeres önkéntes munkával az alapítvány működését és látogatnának egyedül élő időseket mentálhigiénés gondozás céljából, az idősek lelki egészségének megőrzése, valamint az időskori depresszió, magány, elszigeteltség oldása érdekében.
Megismertetnénk és elfogadottá tennénk a városban az önkéntes tevékenységet a Csurgón élő fiatalok és idősebbek körében.
-Előnyei a fiatalok esetében: a fiatalok számára az önkéntes munka hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosít és közelebb kerülnek a társadalmi problémákhoz, szolidáris állampolgárok lesznek. Kialakul bennük egyfajta szociális felelősségvállalás iránti érzékenység valamint a hozzájárulnak a generációk közötti kapcsolat javításához, a közösség fejlesztéséhez.
-Előnyei az aktív idősek körében: mivel a feladatok ellátására napközben lenne szükség számítunk az idősebb korosztály, a fiatal vagy fiatalos nyugdíjasok jelentkezésére is. Biztosítanánk számukra lehetőséget önkéntes tevékenységre és értelmes, társadalmilag hasznos szabadidő eltöltést. Az idős önkéntesek felkeresnének olyan egyedül élő szépkorúakat, akik nehezen mozdulnak ki otthonról, nincs társaságuk, mert messze van a család vagy a rokonok és a magányukat próbálják oldani azzal, hogy hetente egyszer egy-másfél órában beszélgetnek velük.