Az idősek esélyegyenlőségének javítása a számítástechnika eszközeinek segítségével

A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása:
A Csurgói Városi Szociális Intézmény ellátottai (386 Fő), 65-98 év közöttiek, magányosak és 90%-a nem rendelkezik számítógépes ismeretekkel. Egyre több aktív korú munkavállaló vállal külföldön munkát, ennek következménye, hogy sok idős marad egyedül, akikről gyermekeik egyáltalán nem tudnak gondoskodni. A magányos élet jelentős pszichés megterhelést jelent, a családi háttér hiánya megnöveli a kirekesztetté válás kockázatát is.
Fontos lenne, hogy ezek az idős emberek napi kapcsolatban legyenek családjukkal, ehhez szükséges lenne internet alapú szolgáltatások igénybevétele (pl. email, skype, facebook,) és a technológiai készségek elsajátítására.
Az idősek nagy számban érdeklődnek a technika biztosította lehetőségek iránt és szívesen megismernék ezeket az eszközöket, illetve az ehhez kapcsolódó programokat, amely több területen segítséget nyújtana számukra.

• Segítene az elmagányosodás elleni küzdelemben, a közösség formálódásban, csökkenne magányérzetük, kapcsolataik bővülnének, új társakra lelhetnek, új lehetőségekkel találkoznak.

• Életminőségük javulna, aktívabbakká válnának, megkönnyítenék mindennapi életvitelüket, elszigeteltségük csökkenne, esélyegyenlőségük javulna, érdekképviseletük erősödne.

• Generációk összekapcsolódhatnak, a generációs különbségek csökkennek, az idősek családban betöltött szerepe, megbecsülése erősödne, értelmesen és produktívan töltenék az idejüket.

• Ösztönzi az egyéni továbbfejlődést, az élethosszig tartó tanulást, az ismereteik bővülését, növeli az önbizalmat, önértékelést, kommunikációt.

• Kompenzálhatják a képzési hátrányaikat, új célokat tűzhetnek ki, elfogadottságot nyernének a környezetükben, új tapasztalataik, ismereteik, motivációik lennének.

• Új lehetőségek nyílnának a művelődéshez, a munka világába való visszaintegrálódáshoz és társadalmi kapcsolataik újra aktiválásához.