Mentálhigiénés foglalkozások a Csurgói Városi Szoc. Int. Gondozottjaiért Alapítvány szervezésében

A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása:
Mentálhigiénés csoportfoglalkozást tervezünk klinikai szakpszichológus- pszichoterapeuta bevonásával. Elsősorban az időskorúaknak, külön a hozzátartozóiknak, illetve a szakembereknek, önkénteseknek. Számítunk az önkéntesek segítségére a programok népszerűsítésében.Életvezetési-,mentálhigiénés-, pszichológiai tanácsadást, csoportos foglalkozást 6 alkalommal,két órában,20 fő részére, két csoportbontásban pszichológus szakember vezetésével, a lelki egészség védelme érdekében.
A csoportfoglalkozás keretein belül:

  • Elősegíteni az idősek egymás közötti kapcsolatának a kiépülését /időskor lélektani hatása, feleslegesség érzésének feltárása, egyedüllét és a magányosság közötti különbségek, énerősítés, bizalom,hasznosságtudat/
  • Idősek és a hozzátartozók közötti kapcsolatot erősíteni /feltétel nélküli elfogadás, empátia, konfliktuskezelés jelentősége, feszültség levezetési technikák, viselkedés hitelessége, kommunikáció jelentősége, saját élmények feldolgozása/
  • Csurgói Városi Szociális Intézmény dolgozóinak szakmai továbbképzése /dolgozók illetve a hozzátartozók kapcsolatának fejlesztése, a dolgozók és az idősek közötti interakció építése és a szakemberek kiégésének megelőzése érdekében/ Szupervízió tartása, mely által a szociális szakemberek szakmai személyisége, felkészültsége, kommunikációja fejlődik, hatékonyabb, kompetensebb és lelkiismeretesebb munkát végeznek. Az együttműködés és a kommunikáció fejlődése által eredményesebb problémamegoldás és munkavégzés a jellemző. A dolgozók között fejlődjön a munkakapcsolatok minősége, az együttműködés hatékonysága.